Vensters Voortgezet Onderwijs

Onder auspiciën van de VO-raad worden in VenstersVO cijfermatige en feitelijke informatie over scholen voor voortgezet onderwijs in één systeem verzameld. Het systeem is opgebouwd uit twintig indicatoren verdeeld over vijf vensters: Algemeen – Resultaten – Waardering – Onderwijsbeleid – Bedrijfsvoering. De informatie is afkomstig van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), Onderwijsinspectie en van de scholen zelf. Via een link op hun website publiceren de scholen hun resultaten, met eventuele toelichtingen. Op de website Scholenopdekaart zijn de gegevens van alle vo-scholen gepubliceerd. Hierdoor is het mogelijk om een genuanceerd, compleet en actueel beeld van de eigen schoolprestaties te tonen, afgezet tegen landelijke gemiddelden van vergelijkbare scholen. De SchoolVensters zijn ook een belangrijk instrument voor het aangaan van de dialoog met belanghebbenden.

De locaties van het DaCapo College hebben ieder hun eigen SchoolVenster.

Klik hieronder met de linker muisknop één keer op de button van uw keuze.

KNOP Born Vensters voor Verantwoording

KNOP EYS Vensters voor Verantwoording

KNOP Milaan Vensters voor Verantwoording

KNOP PrO Vensters voor Verantwoording[1]

KNOP PKS Vensters voor Verantwoording[1]

KNOP RWZ Vensters voor Verantwoording[1]