Planning

We werken nog steeds toe naar een opleverdatum van het gebouw in juni 2019 en de oplevering van het buitenterrein in juli 2019. Dit vergt een strakke planning waarbij voor alle onderdelen een opleverdatum is vastgelegd. De planning is onderverdeeld in een aantal fases.

De eerste fase heet Contractfase en gaat over de aanbesteding en gunning van het project. Deze is afgesloten op 7 januari jl.

Vervolgens zijn we gestart met de Bouwteamfase. Deze duurt van januari t/m medio april. Hierin worden de ontwerpen verder uitgewerkt tot een uitvoerings-gereed ontwerp. Hierin zijn ook de engineering en de voorbereiding van de kritische componenten opgenomen.

De Sloopwerkzaamheden zijn al gestart en lopen door tot begin mei 2018.

En begin mei 2018 start de Realisatiefase waarin daadwerkelijk gebouwd wordt.

Oplevering gebouw is gepland op 1 juni 2019

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *