Personeel bezoekt pand HEAO

Op vrijdagmiddag 26 januari jl. hebben collega’s van het DaCapo College een bezoek gebracht aan het nu leegstaand pand aan de Havikstraat. Voordat het gebouw “gestript” gaat worden was dit de laatste kans om het gebouw in oude staat te bekijken.

De grootte van het gebouw maakt direct indruk op de bezoekers. Ook de staat van onderhoud mag goed genoemd worden als je bedenkt dat het gebouw al 1.5 jaar niet meer in gebruik is.

Dit was de laatste kans om het gebouw in oude staat te bekijken voordat het “gestript” wordt. Het gebouw krijgt een gehele nieuwe buiten- en binnenkant. Het enige dat blijft staan is de draagconstructie. Ook de situering van toiletgroepen en trappenhuizen blijven ongewijzigd.

Ter plekke valt de grootte van het terrein op. Een deel ervan wordt bebouwd, de rest wordt infrastructuur en schoolplein voor leerlingen.