Interessante links

www.odc-wm.nl
Het Onderwijs Diensten Centrum (ODC) verzorgt de toelatingsonderzoeken de leerlingen die worden aangemeld voor LWOO(leerwegondersteuning) of PRO (praktijkonderwijs). U kunt hier alle informatie vinden over: o.a. zorgloket, dyslexieonderzoek, psychologische onderzoeken, diagnostiek, sociale vaardigheidstrainingen en faalangstonderzoeken.

www.platformsvmbo.nl
De stichting platforms vmbo is een samenwerkingsverband tussen de platforms beroepsvoorbereidende en beroepsoriënterende programma’s in het vmbo.

www.stichtingloot.nl
Informatie over extra faciliteiten voor aankomende topsporters.

www.rbl-westelijkemijnstreek.nl
Website van het Regionaal Bureau Leerplicht.

www.minocw.nI/vmbo/
Informatie van het Ministerie van OC en W over het vmbo

www.ib-groep.nl
Informatie van de Informatie Beheer Groep over tegemoetkoming in de studiekosten, studiefinanciering, lesgeld, aanmelding examens, etc.

www.onderwijsinspectie.nl
Informatie van de Inspectie van het Onderwijs.

http://tkrtp.owinsp.nl/schoolwijzer
Informatie van het Ministerie van Onderwijs over de kwaliteit van scholen.

www.laks.nl
Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is een organisatie van, voor en door scholieren. Het LAKS organiseert verschillende activiteiten, informeert en vertegenwoordigt scholieren en behandelt examenklachten.

www.cjg-wm.nl
Centrum voor Jeugd en gezin: organisatie voor jongeren en hun ouders, die hulp biedt bij opgroeien en opvoeden

www.xonar.nl
XONAR is een hulpverleningsorganisatie voor jeugdzorg, vrouwenopvang en hulpverlening en opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers in Zuid-Limburg.

www.bjzlimburg.nl
Het bureau Jeugdzorg is er voor vragen over problemen bij de opvoeding en het opgroeien. Jeugdigen en ouders kunnen er terecht.

www.ggdzl.nl
Bureau Jeugdgezondheidszorg van de GGD en de schoolarts

www.leergeld.nl
Voor ouders en verzorgers met een laag inkomen uit de gemeente Sittard-Geleen kan de stichting Leergeld o.a. bemiddelen tussen ouders of verzorgers en hulpverlenende instanties

www.50tien.nl
De vraagbaak voor ouders over het onderwijs (tel 0800-5010)