Leerlingenraad en leerlingenstatuut

De school wil leerlingen als mondige burgers behandelen. De leerlingen van vandaag zijn immers de werknemers van morgen. Regelmatig overleggen de leerlingen over schoolse aangelegenheden, maar ook over de invulling van bepaalde festiviteiten.

Dit overleg heeft geresulteerd in een leerlingenstatuut. In dit statuut staan afspraken ter bevordering van de goede gang van zaken waaraan zowel leerlingen als onderwijspersoneel zich dienen te houden. Het leerlingenstatuut is recent gewijzigd en goedgekeurd door alle geledingen. Leerlingen en hun ouders of verzorgers kunnen het leerlingenstatuut hier downloaden of afhalen op de administratie.