Tegemoetkoming studiekosten (WTOS) IBG

Het is goed te weten dat u, afhankelijk van uw inkomen, een financiële bijdrage kunnen krijgen van de Informatie Beheer Groep in Groningen. Daarvoor is de regeling ‘Tegemoetkoming Studiekosten’. De tegemoetkoming is een gift. U hoeft dus later niets terug te betalen. Bovendien hoeft u de tegemoetkoming niet op te geven aan de Belastingdienst. Ook komt het recht op kinderbijslag niet in gevaar. Om een uitkering in de studiekosten te kunnen krijgen, moet de leerling op 1 juli 2013 jonger zijn dan 18 jaar.

De Tegemoetkoming Studiekosten bestaat uit verschillende onderdelen. Zo is er een tegemoetkoming in het wettelijk verschuldigde lesgeld en in de overige studiekosten.

Informatiefolders en aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij het postkantoor en de bibliotheek. Informatie over dit onderwerp kunt u vinden op de website www.ib-groep.nI. Deze website bevat ook een rekenprogramma, dat de hoogte van de eventuele tegemoetkoming berekent.

U kunt ook een bezoek te brengen aan het steunpunt Sittard van de Dienst Uitvoering Onderwijs (Informatie Beheer Groep), geopend van maandag t/m vrijdag 10:00–17:00 uur.
Het adres van het steunpunt Sittard is:
Walramstraat 11, 6131 BK Sittard

De Informatie Beheer Groep is ook te bereiken via:
DUO IB-groep infolijn: 050-5997755,
op werkdagen bereikbaar van 09:00-17:00 uur.
Internet: www.ib-groep.nl
E-mail: vragen@ib-groep.nl
Postadres tegemoetkoming scholieren: Postbus 30152, 9700 LC Groningen