Doelstellingen van de school

De voornaamste doelstellingen van het DaCapo College.

 • Leerlingen een school bieden die:
  • talentontwikkeling centraal stelt;
  • een goede voorbereiding biedt op een vervolgopleiding en/of beroep (loopbaanzelfsturing);
  • eraan bijdraagt dat leerlingen zelfstandig in de maatschappij kunnen functioneren (burgerschapszin);
  • leerlingen actief, onder goede begeleiding, laat leren (ondernemend leren).
 • Tegemoet komen aan de wensen en behoeften van leerlingen door het geven van persoonlijke aandacht en begeleiding.
 • Ernaar streven dat leerlingen de school gediplomeerd verlaten.

Kenmerken van de school

De belangrijkste kenmerken van het DaCapo College.

 • Een veilig en goed leer- en zorgklimaat.
 • Een goed verzorgde leerlingbegeleiding waardoor de kansen op een succesvolle schoolloopbaan aanzienlijk zijn.
 • Theorie en praktijk gaan zoveel mogelijk samen, waardoor de leerlingen het praktische nut van de leerstof zelf kunnen ervaren;
 • Onderwijs wordt aangeboden in kleinschalige onderwijskundige eenheden.