Diplomaregister

Het diplomaregister is een online register dat door het ministerie van OCW beschikbaar wordt gesteld om fraude te bestrijden. Je kunt in het register een digitaal uittreksel van je diplomagegevens downloaden, bijvoorbeeld om naar je vervolgopleiding te sturen of als je het origineel kwijt bent door brand of diefstal.

Cijferlijst
Heb je een diploma in het voortgezet onderwijs gehaald vanaf 2006, of een diploma voor het staatsexamen voortgezet onderwijs vanaf 2011? Dan vind je ook de cijferlijst van je examen in het diplomaregister. Voor andere onderwijssoorten en jaren is er geen cijferlijst beschikbaar.
Wil je gebruik maken van deze service, klik dan op onderstaande link.

Diplomaregister