Onderwijslocaties

Locatie Rijksweg Zuid  
Bovenbouw kader- en basisberoepsgerichte leerweg
Dhr. R. Palm, locatiedirecteur
 

Locatie Pres. Kennedysingel
Onderbouw basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, theoretische en gemengde leerweg 

Bovenbouw theoretische en gemengde leerweg

Dhr. R. Creusen, locatiedirecteur

Locatie Born
Onderbouw  basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, theoretische en gemengde leerweg
Bovenbouw theoretische en gemengde leerweg
Dhr. R. Creusen, locatiedirecteur

Locatie Eysenhegge                    
Begeleiding en ondersteuning
Onderbouw basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg
Zorglocatie, Time Out, Rebound voorziening
Dhr. P. Ooms, locatiedirecteur

Locatie Milaanstraat
(Nieuwbouw, in gebruik vanaf maandag 21 oktober 2013)
Bovenbouw Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR), Economie & Ondernemen (E&O), Sport, Dienstverlening & Veiligheid (SD&V) en Zorg & Welzijn (Z&W)
Dhr. R. Palm, locatiedirecteur

Locatie Praktijkonderwijs
Onderbouw, middenbouw en bovenbouw praktijkonderwijs
Mevr. D-A van de Weem, locatiedirecteur

Onderwijs Diensten Centrum (ODC)
Zorgloket en expertisecentrum
Mevr. J. van Asselt, coördinator