Maatschappelijke stage

De maatschappelijke stage is bedoeld als een verplicht onderdeel voor de leerjaren 1 t/m 3 voor alle richtingen binnen het DaCapo College in de theoretische- en gemengde leerweg, basis- en kaderberoepsgerichte (inclusief leerwegondersteuning) leerweg, speciaal voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs.

De visie van het DaCapo College is:
Het onderwijskundig beleid van het DaCapo College is gebaseerd op vier kernwaarden, t.w. burgerschapzin, ondernemend leren, loopbaansturing en talentontwikkeling
De maatschappelijke stage valt uitstekend binnen de domeinen van burgerschapzin (actief burgerschap en maatschappelijk bewust zijn) en van ondernemend leren (zelfstandig leren, verantwoordelijkheid nemen, je eigen leerproces vormgeven).
Ook loopbaansturing en talentontwikkeling komen aan bod binnen de maatschappelijke stage in de vorm van reflectie en actief bezig zijn met je sterke kanten en toekomst.

Kortom: de maatschappelijke stage is een verrijking binnen het onderwijskundig klimaat van het DaCapo College. Binnen het vmbo is men verplicht minimaal 30 uur maatschappelijke stage te lopen.