Contra-Indicatie rugzakje

Leerlingen kunnen problematiek met zich meedragen, waardoor ze aangewezen zijn op extra zorg. Wanneer de problematiek valt in een door de overheid vastgesteld beeld waarvoor extra zorg geïndiceerd is, krijgt de leerling een eigen budget: het rugzakje ten behoeve van begeleiding en/of vorming.
De rugzak kan ingezet worden in een school voor speciaal onderwijs die bij de betreffende problematiek past of in het regulier onderwijs. In het laatste geval krijgt de leerling ambulante begeleiding. Onze school zal bij aanmelding van een ‘rugzakleerling’ aan de hand van het dossier beoordelen of er mogelijkheden zijn om de gewenste zorg te bieden.
Indien er sprake is van een problematiek waardoor de veiligheid van de leerling zelf of die van de medeleerlingen en/of personeel in het geding komt wordt de leerling niet toegelaten.
Indien de school leerlingen afwijst zal zij de ouders of de verzorgers wijzen op andere (speciale) onderwijsvoorzieningen voor leerlingen met specifieke hulpvragen.