Zittenblijven

Indien doubleren binnen een bepaalde leerweg naar de mening van de docentenvergadering niet in het belang is van de leerling, wordt de leerling verwezen naar een andere leerweg die wél binnen de aansluitmogelijkheden van de leerling ligt. Het besluit van de docentenvergadering in deze is bepalend en is daarmee een bindend advies. Uiteraard wordt met bijzondere omstandigheden, zoals langdurige ziekte, rekening gehouden.