Schoolregels

De locaties van het DaCapo College zijn veilige scholen en hebben daarom de volgende regels:

Algemene regel:
We gedragen ons in school zo, dat anderen geen last van ons hebben en op de manier waarop wij zelf ook behandeld zouden willen worden.

Verder:

 • We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en voor onze omgeving.
 • We zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer en goede gang van zaken.
 • We helpen elkaar waar dat nodig is.
 • We dragen allemaal bij aan een open  communicatie: we lossen problemen op door erover te praten.
 • We pesten, bedreigen en negeren anderen niet.
 • We vinden dat op school roken, alcohol en gokken niet thuishoren.
 • We vinden dat de school voor iedereen een veilige plek moet zijn! In het kader hiervan zijn drugs en wapens, in welke vorm dan ook, streng verboden. Van gebruik, diefstal of handel in verdovende middelen of gestolen goederen bij of op het schoolterrein doet de school altijd aangifte bij de politie. De leerling moet er in dat geval rekening mee houden, dat hij/zij onmiddellijk van school verwijderd wordt.
 • We vinden dat er op school geen plaats is voor racisme, discriminatie en geweld.
 • We staan voor een positieve houding, correct gedrag, correcte kleding en net taalgebruik.
 • We doen altijd melding bij de politie in geval van ernstige zaken, zoals diefstal, vernieling of geweld.
 • Ook als we communiceren via o.a. WhatsApp, Facebook of Twitter, gebruiken we altijd correcte omgangsvormen en plaatsen geen foto’s van medeleerlingen en/of docenten.
 • We houden ons aan bovenstaande gedragsregels en spreken anderen er op aan, als ze dat niet doen.

In de locatiebijlage zijn eventuele aanvullende regels opgenomen.