Regeling telaatkomers

Het is belangrijk, dat de leerlingen op tijd op school zijn. Voor de gang van zaken bij te laat komen, zie de informatie bij de betreffende locatie.