Gebruik kluisje

Ten behoeve van de bescherming van eigendommen van leerlingen beschikt de school over kluisjes die door de leerlingen gebruikt kunnen worden, onder andere voor het opbergen van het mobieltje.
Onderstaand volgen de belangrijkste regels met betrekking tot het gebruik van de kluisjes:

 • De prijs bedraagt € 10,00 per kluisje voor het gehele schooljaar of voor een deel daarvan.
 • De borgsom voor het kluisje en de sleutels samen bedraagt eenmalig € 10,00 en wordt terugbetaald bij het beëindigen van het gebruik.
 • Opzegging van het gebruik kan alleen met ingang van een nieuw schooljaar.
 • Bij beëindiging van het gebruik worden de authentieke sleutel(s) aan de beheerder van de kluisjes overhandigd waarna de volledige borgsom wordt terugbetaald. Bij het ontbreken van een of beide authentieke sleutels vervalt de volledige waarborgsom aan de school.
 • Wanneer een leerling in de loop van een schooljaar de sleutel(s) kwijtraakt, wordt het slot met de sleutels door de school vervangen en betaalt de leerling hiervoor apart een bedrag van € 10,00
 • Er mogen geen stickers, posters of andere voorwerpen op of in het kluisje worden geplakt en er mag niet op of in worden geschreven.
 • Schade die wordt toegebracht aan enig kluisje wordt op de veroorzaker verhaald. Schade die binnenin een kluisje wordt toegebracht is te allen tijde voor rekening van de gebruiker.
 • De directie en de beheerder van de kluisjes hebben altijd het recht te controleren wat zich in enig kluisje bevindt of hoe het kluisje er van binnen uitziet.
 • Bederfelijke goederen en niet op school toegestane zaken mogen niet in het kluisje worden bewaard.
 • Voor aanvang van elke vakantie dienen kleren en schoenen uit de kluisjes te worden verwijderd en mee naar  huis te worden genomen.
 • Leerlingen kunnen in de pauzes zaken uit de kluisjes halen of erin opbergen. Deze regeling kan per locatie verschillen.
 • Wanneer de leerling de sleutel van het kluisje heeft vergeten,en toch dringend gebruik moet maken van het kluisje, kan de leerling zich wenden tot de conciërge.