Opvang lesuitval

Het DaCapo College stelt alles in het werk om zo weinig mogelijk lessen te laten uitvallen. In principe worden alle lessen opgevangen. Als een of meer lesuren aan het begin of aan het eind van de lesdag noodgedwongen uitvallen, kan het voorkomen dat de leerling wat later naar school komt of eerder naar huis gaat. Dit gebeurt echter alleen als geen andere oplossing mogelijk is. De leerling wordt daarover tijdig geïnformeerd. Lesuitval tussendoor wordt altijd opgevangen! Daarbij is het mogelijk, dat de leerling naar aula of mensa gaat om onder toezicht huiswerk te maken. In geen geval mag de leerling tijdens de lesdag het schoolterrein verlaten.