Zorgadviesteam (ZAT)

Om leerlingen, ouders of verzorgers en docenten te ondersteunen bij specifieke problemen kent het DaCapo College zorgteams. In het zorgteam wordt zitting genomen door locatiedeskundigen. Verder wordt deskundigheid ingebracht door het schoolmaatschappelijk werk, de wijkagent van politie, de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente, de begeleider van de jeugdzorg en de schoolarts. Tot slot is er voor elk zorgteam de mogelijkheid terug te vallen op het deskundig advies van de schoolpsychologe.

Zorgcoördinator
Elke locatie van het DaCapo-College kent een zorgcoördinator. De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de begeleiding en de zorg die  de leerlingen wordt geboden. Hiervoor coördineert hij/zij alle werkzaamheden die voor een adequate ondersteuning van leerlingen, docenten en mentoren noodzakelijk worden geacht. Daarnaast begeleidt de zorgcoördinator de medewerkers die bij de uitvoering van de zorg zijn betrokken in woord en daad. De zorgcoördinator is voorzitter/ lid  van het Zorg Advies Team.

Zie voor verdere informatie de betreffende locatie.