De Veilige School

Met het begrip Veilige School bedoelen we niet alleen de veiligheid onderweg van en naar school. Uiteraard is van belang dat leerling beschikt over een fiets met deugdelijke remmen, verlichting, etc. Elke locatie beschikt over een verkeerscoördinator, die er zorg voor draagt, dat op school aandacht wordt besteed aan de verkeersveiligheid.

Een ander aspect van de Veilige School is het voorkomen van het gebruik van genotmiddelen, zoals tabak, alcohol en andere drugs en het organiseren van pestprojecten. In de lessen maatschappijleer, verzorging en biologie wordt, uiteraard afgestemd op de leeftijdsgroep, voorlichting gegeven over de genoemde onderwerpen. Op school worden preventieprojecten opgezet om het roken, gokken en het gebruik van alcohol en drugs te ontmoedigen. Het DaCapo College is voor leerlingen een rookvrije school.

Het DaCapo College heeft met politie, gemeente, Openbaar Ministerie, RIAGG, bureau Halt, ouders en leerlingen een convenant ‘De Veilige School’ gesloten om een optimale samenwerking met betrekking tot de veiligheid te garanderen.