Mentoren

Iedere klas heeft een mentor. De mentor is de vertrouwenspersoon van de leerling en komt samen met de ouders of verzorgers op voor de belangen van de leerling. Zowel op ouderavonden als ook gedurende een trimester kunnen ouders of verzorgers informeren naar het functioneren van hun kind.
De mentor kan ook adviseren bij problemen die niet direct te maken hebben met leerstof en/of leerproblemen.

Kortom: de mentor is de belangrijkste contactpersoon tussen ouders of verzorgers en school.