Jeugdgezondheidszorg GGD

 

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg zet zich in voor een gezonde lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van alle vier- tot negentienjarigen in de regio.

Aan elke school is een team JGZ verbonden bestaande uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een doktersassistente. Bij de JGZ kunnen ouders en verzorgers, maar ook de school en de wat oudere kinderen, terecht met de meest uiteenlopende vragen over opvoeden en opgroeien. Bij vragen of
zorgen over een kind kan men een afspraak maken voor een gesprek met een van onze
JGZ-medewerkers.

Als uit het gesprek of onderzoek blijkt dat hulp of zorg nodig is, dan zoeken wij samen naar een oplossing. Soms kunnen wij die zorg of hulp zelf bieden, maar het kan ook zijn dat we voor verder onderzoek, advies of hulp verwijzen naar een van onze partners op het gebied van opvoeden en opgroeien.
Binnen de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) werken we nauw samen met het consultatiebureau, het welzijnswerk en met andere professionals die zich bezighouden met de zorg voor de gezondheid van de jeugd.

Vinger aan de pols
Het team JGZ houdt de vinger aan de pols als het gaat om de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van het kind tijdens zijn (of haar) schoolcarrière. We kijken bijvoorbeeld naar groei, motoriek en spraak, maar ook – bij oudere kinderen – naar eventueel schoolverzuim en het gebruik van genotmiddelen. Om te weten of er dingen zijn waar we extra op moeten letten, vragen we ouders en – in
het voortgezet onderwijs – leerlingen regelmatig om een vragenlijst in te vullen waarin allerlei gezondheidsaspecten aan bod komen. Daarnaast kijken we natuurlijk in het kinddossier, met informatie over de groei en ontwikkeling van uw kind vanaf zijn eerste bezoek aan het consultatiebureau.

Inentingen
Als JGZ zorgen we voor de uitvoering van het landelijk Rijksvaccinatieprogramma. Dat betekent dat jongens en meisjes volledig worden ingeënt tegen Difterie, Tetanus en Polio (DTP) en tegen Bof, Mazelen en Rodehond (BMR). De laatste inentingen krijgt het kind op 9-jarige leeftijd.
Meisjes van 12 jaar krijgen bovendien de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.

De GGD Zuid Limburg doet meer

 • We kijken of de school of het kinderdagverblijf schoon en veilig is en geven waar nodig
  adviezen om de hygiëne en veiligheid te verbeteren.
 • We helpen scholen om hoofdluis te voorkomen en/of te bestrijden.
 • Ook ondersteunen we scholen bij hun lessen en/of projecten over bijvoorbeeld
  overgewicht, genotmiddelen, pesten en seksuele vorming.
 • Jongeren t/m 24 jaar kunnen met al hun vragen over seksualiteit en seksueel overdraagbare aandoeningen gratis terecht bij Sense, het Centrum voor Seksuele Gezondheid van de GGD ’en in Limburg.
 • Elke vier jaar verricht de GGD Zuid Limburg onderzoek naar de gezondheid en het
  welbevinden van alle kinderen van 12 tot 18 jaar in Zuid-Limburg. Gemeenten en
  scholen gebruiken de resultaten van dit onderzoek bij het maken van jeugdbeleid.

Vragen? Meer weten?
Neem dan contact op met de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Zuid-Limburg.
046 – 8506644
infojgz@ggdzl.nl
www.jeugdgezondheidszorg.ggdzl.nl