Docenten

Heeft een leerling moeite met een bepaald vak, dan is de vakdocent de eerstverantwoordelijke om te helpen. Als u ziet dat uw kind uren werkt zonder het gewenste resultaat, of er zijn andere problemen ontstaan, dan bevelen wij u aan dit zo snel mogelijk te bespreken.