Sectoren

vier sectorenBehalve voor een leerweg, kiest de leerling in de bovenbouw ook voor een sector. De keuze voor de basisen kaderberoepsgerichte leerwegen vindt plaats aan het einde van het tweede leerjaar na een zorgvuldige begeleiding en voorlichting. Voor de gemengde en theoretische leerwegen vindt de sectorkeuze plaats aan het einde van het derde leerjaar. De keuze van een sector is afhankelijk van de belangstelling en de mogelijkheden van de leerling.

Het vmbo kent de volgende 4 sectoren: Economie, Techniek, Zorg & Welzijn en Landbouw. Het DaCapo College biedt de eerste drie sectoren aan.