De Nieuwe Onderbouw

De Nieuwe Onderbouw is in de plaats gekomen van de basisvorming. De onderwijsinstelling bepaalt zelf hoe het onderwijs op school wordt georganiseerd.

In plaats van een uniform programma basisvorming met 15 vakken die voor alle leerlingen verplicht zijn, schrijft de overheid nu 58 kerndoelen voor. Deze kerndoelen beschrijven wat de leerlingen nodig hebben voor persoonlijk, maatschappelijk en beroepsmatig functioneren en bieden de basis voor het vervolgonderwijs.

De kerndoelen zijn globaal geformuleerd. Daardoor kunnen onderwijsgevenden ze op elk niveau en voor elke leerstijl uitwerken: praktisch of theoretisch, abstract of concreet. De kerndoelen zijn gepresenteerd in zeven leergebieden. De scholen krijgen de mogelijkheid zelf keuzes te maken, om zodoende passende onderwijsprogramma’s te bieden. De school bepaalt hoe de uitwerking wordt gedaan, in bredere leergebieden, projectmatig of anders. Het DaCapo College kiest voor passende werkvormen bij de leerweg, de leerstof, de leerlingen en de school.