De 4 leerwegen in het vmbo

Een leerweg is een traject/route naar het behalen van een diploma vmbo. Er zijn in het vmbo vier leerwegen:
1. de theoretische leerweg;
2. de gemengde leerweg;
3. de kaderberoepsgerichte leerweg;
4. de basisberoepsgerichte leerweg.

De theoretische leerweg

Deze leerweg is vooral bedoeld voor leerlingen die gemakkelijk leerstof opnemen en die het leuk vinden om de meeste vakken uit boeken te leren. De theoretische leerweg geeft toegang tot de vak- en middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De leerlingen met een diploma van de theoretische leerweg kunnen ook doorstromen naar klas 4 van het havo. Het DaCapo College heeft hierover afspraken gemaakt met de Trevianum scholengroep in Sittard. Het DaCapo College biedt de theoretische leerweg aan op de locaties Pres. Kennedysingel en Born.

De TL-plus brugklas

Veel leerlingen krijgen bij het verlaten van de basisschool een gemengd advies havo/theoretische leerweg. Hierbij twijfelt de basisschool of de leerling het havo-niveau aankan. Vaak is het leervermogen van de leerling voldoende voor havo, maar zijn de leerlingkenmerken zoals concentratievermogen, huiswerkattitude, zin in leren niet voldoende en daarom is de leerling beter af met een start op de theoretische leerweg. In het verleden moesten nogal wat leerlingen na de brugklas havo/vwo een stapje terug doen. Speciaal voor deze leerlingen is in samenwerking met Trevianum de TL-plus klas in het leven geroepen. In aparte klassen krijgen deze leerlingen de leerstof en de belangrijkste toetsen op havo-niveau aangeboden. Aan het einde van het eerste leerjaar kan de leerling doorstromen
naar het tweede leerjaar havo of naar het tweede leerjaar van de theoretische leerweg. Op deze wijze zijn er meer leerlingen (60%) die uiteindelijk op havo-niveau het voortgezet onderwijs kunnen verlaten. Het DaCapo College biedt de TL-plus klas aan op de locaties Pres. Kennedysingel en Born.

Gemengde leerweg

Bij instroom wordt geen onderscheid gemaakt tussen de theoretische en de gemengde leerweg. De eerste drie leerjaren zitten de leerlingen van deze twee leerwegen bij elkaar in de klas. De keuze tussen theoretische of gemengde leerweg hoeft pas gemaakt te worden aan het einde van het derde leerjaar, want dan kiezen de leerlingen van de gemengde leerweg vijf algemeen vormende vakken en een beroepsgericht vak (technologie), in plaats van zes algemeen vormende vakken. De gemengde leerweg heeft dus dezelfde moeilijkheidsgraad en examens als de theoretische leerweg. De gemengde leerweg geeft toegang tot de vak- en middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4) in het mbo. Het DaCapo College biedt deze leerweg aan op de locatie Pres. Kennedysingel en Born.

Kaderberoepsgerichte leerweg

Deze leerweg is de beste leerroute voor leerlingen die theoretisch heel wat aankunnen, maar die toch praktischer zijn ingesteld. Het leerniveau is hoog, hetgeen ook blijkt uit het feit, dat de kaderberoepsgerichte leerweg, evenals de theoretische leerweg toegang geeft tot de vak- en middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4) in het mbo. Het DaCapo College biedt de kaderberoepsgerichte leerweg aan op de locaties Broeksittarderweg (alleen bovenbouw) en Rijksweg Zuid.

Basisberoepsgerichte leerweg

Deze leerweg is bedoeld voor de praktisch ingestelde leerling die meer moeite heeft om zich op theoretische vakken te concentreren. De basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo geeft toegang tot de meer praktische (basis)beroepsopleidingen (niveau 1 en 2) in het mbo. Het DaCapo College biedt deze leerweg aan op de locaties Broeksittarderweg (alleen bovenbouw) en Rijksweg Zuid.

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)

De leerlingen die leerwegondersteunend onderwijs hebben, krijgen voor korte of langere tijd extra aandacht en begeleiding bij het volgen van onderwijs. Leerwegondersteunend onderwijs is bedoeld voor alle leerlingen binnen het vmbo. De toegang tot het LWOO wordt verleend door de Regionale Verwijzingscommissie (RVC). Deze commissie neemt op basis van het dossier de beslissing of een leerling in aanmerking komt voor LWOO. Het dossier wordt samengesteld uit: het aanmeldingsformulier, het onderwijskundig rapport van de basisschool, de verplichte testgegevens van het ODC en de schriftelijke visie van de ouders. Het DaCapo College biedt LWOO aan op de locaties Broeksittarderweg (bovenbouw), Eysenhegge, Pres. Kennedysingel en Rijksweg Zuid.