LOCATIE PRAKTIJKONDERWIJS

Einighauserweg 25 (ingang school aan de Bosweg)

6163 AK Geleen

tel. 046-4742134

(Belangrijke gegevens over EOA zullen in de toekomst te vinden zijn in de schoolgids.)

Klik hier voor de EOA schoolgids 2015 – 2016

EOA

Vanaf 1 januari 2015 zitten de leerlingen van EOA op de locatie Praktijkonderwijs.

EOA betekent Eerste Opvang Anderstaligen.

Het EOA-team Praktijkonderwijs zorgt ervoor dat leerlingen zonder voldoende kennis van de Nederlandse taal, zo snel mogelijk in kunnen stromen in het reguliere onderwijs. Het tempo waarin dat gebeurt hangt af van de voorkennis én de mogelijkheden waarmee de leerlingen in Nederland komen. Een team van zo’n 10 mensen begeleidt op een enthousiaste wijze deze leerlingen.

EOA biedt onderwijs aan leerlingen van 12 – 18 jaar die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen.

Het is ontzettend belangrijk dat er vanuit een veilige thuishaven in een positief pedagogisch klimaat gewerkt wordt.

Het onderwijskundig doel van EOA is om leerlingen voor te bereiden op een vervolgopleiding in het VMBO (beroepsopleiding of theoretische opleiding)

de tweede Fase van HAVO of VWO of anderzijds het MBO.

Nederlands is het belangrijkste uitgangspunt tijdens alle lessen.

EOA is voor veel leerlingen de eerste plaats waar zij kennismaken met de

West-Europese cultuur. Integratie is van belang voor onze leerlingen.

Uitgangspunt voor de wijze waarop we met elkaar om wensen te gaan, is verdraagzaamheid en respect voor elkaar.

Binnen EOA zitten leerlingen van meer dan 21 verschillende nationaliteiten !

De aanmelding voor de locatie Praktijkonderwijs verloopt via de locatieleiding.