DaCapo College  |  Nieuwbouw Nieuwsbrief  |  Nr. 2 2018

Ondertekening aannemingsovereenkomst

Op vrijdag 23 maart jl. is de aannemingsovereenkomst getekend tussen het DaCapo College en aannemer Mertens uit Weert. In deze overeenkomst wordt door de school formeel de opdracht gegeven aan de aannemer om te gaan bouwen. Namens de school heeft Maurice Groten zijn handtekening gezet onder de stukken, namens de aannemer heeft Eric Smeets getekend.

Lees meer.

Sloop van het gebouw is gestart

Inmiddels is het sloopbedrijf (Heezen BV uit Eindhoven) gestart met de gedeeltelijke sloop van het bestaande gebouw.

Slopen van het gebouw begint niet met hakken of breken, maar met overleg. Op basis van een grondige analyse van de situatie ter plaatse is een gedetailleerd plan van aanpak opgesteld, waarbij uiteraard rekening is gehouden met onze wensen en eisen.

Lees meer.

Planning

We werken nog steeds toe naar een opleverdatum van het gebouw in juni 2019 en de oplevering van het buitenterrein in juli 2019. Dit vergt een strakke planning waarbij voor alle onderdelen een opleverdatum is vastgelegd. De planning is onderverdeeld in een aantal fases.

Lees meer.

We stellen aan u voor