Magister

Magister is een schooladministratiepakket dat we gebruiken voor bijvoorbeeld het bijwerken van de roosters, de cijferadministratie en de leerlingadministratie.
Middels dit pakket kunnen personeelsleden, leerlingen, en via de leerlingen, ouders en of verzorgers inzage krijgen in de voor hun relevante gegevens. Zo vinden leerlingen er hun lesrooster (inclusief eventuele roosterwijzigingen) en hun cijfers terug. Tevens wordt bijvoorbeeld de aanwezigheid van de leerlingen bijgehouden in Magister. Alhoewel het voor leerlingen (en dus ouders / verzorgers) mogelijk is om op elk moment van de dag de aanwezigheid van uw kind te raadplegen, leent niet elke situatie / omstandigheid zich tot het op elk moment van de dag invoeren van de aanwezigheidsregistratie. Hiervoor vragen wij uiteraard om uw begrip.

Voor een algemeen overzicht verwijzen wij naar onderstaande afbeeldingen. Deze informatie wordt ook getoond als u voor de eerste keer inlogt in Magister 6.