Magister veel gestelde vragen

 

Inloggen

Waar kan ik inloggen?
U kunt inloggen via Inloggen Magister Leerlingen (links in beeld) of door zelf het volgende adres in te voeren: http://dacapo.magister.net

Met welke gegevens kunnen we inloggen?
Elke leerling heeft op school een wachtwoord en gebruikersnaam ontvangen waarmee hij of zij kan inloggen op een computer van school. Met deze gebruikersnaam en wachtwoord kunnen ouders en leerlingen inloggen in Magister.
De gebruikersnaam is het stamnummer van de leerling. Dit staat onder andere op het schoolpasje.
Het wachtwoord heeft de leerlingen inmiddels gewijzigd in een eigen
wachtwoord. Wij (het DaCapo College) weten dit wachtwoord dus niet.

Wat is de gebruikersnaam?
De gebruikersnaam is het stamnummer van de leerling. Dit staat onder andere op het schoolpasje.

Wachtwoord vergeten / onbekend?
Onze leerlingen maken aan begin van het schooljaar een zelf verzonnen wachtwoord aan. Dit wachtwoord weten wij (het DaCapo College) niet. Als ouder kunt u het wachtwoord dus alleen te weten komen via de desbetreffende leerling. Mocht de leerling het wachtwoord vergeten zijn, dan kan hij zich op school melden. Het wachtwoord wordt dan gereset. De leerling moet dan een nieuw wachtwoord bedenken.

Wachtwoord wijzigen?
Als een leerling zijn wachtwoord wil wijzigen kan hij of zij dit doen door op school in te loggen op een Windows computer en vervolgens de toetsen ctrl alt del tegelijk in te drukken en voor wachtwoord wijzigen te kiezen.

Kan een ouder/verzorger het wachtwoord wijzigen?
Nee dit kan niet alleen de leerling kan het wachtwoord op school wijzigen. Zie Wachtwoord wijzigen?

App

Is er voor Magister ook een app beschikbaar?
Ja, voor meer informatie zie http://www.magister6.nl/

Cijfers

Wat te doen als de cijfers niet kloppen?
Docenten verwerken per jaar vele honderden cijfers, een foutje is daardoor niet uitgesloten. Ben je leerling, neem dan contact op met de docent. Bent u ouder of verzorger, vraag u kind dan om contact op te nemen met de docent. Meestal komen ze er samen wel uit. Mocht dit niet lukken kunt u uiteraard nog altijd zelf contact opnemen met de desbetreffende docent.

Hoe komt het dat een cijfer niet zichtbaar is?
Uiteraard kan het voorkomen dat de desbetreffende docent het cijfer nog niet ingevuld heeft. Het staat de leerling dan uiteraard vrij om de docent hier even op te attenderen.
Standaard geeft Magister de cijfers van de actieve periode weer. Door in het cijferscherm het rechtermenu op “Alle cijfers” in plaats van “Actieve periode” te zetten worden ook de cijfers van de vorige periodes zichtbaar.

Aanwezigheidsregistratie

Wat te doen als de aanwezigheidsregistratie niet klopt?
Wij kunnen uiteraard een fout maken m.b.t. de aanwezigheidsregistratie van uw zoon of dochter. Mocht dit het geval zijn dan vragen wij u contact op te nemen. Houdt hierbij wel rekening met het volgende:
Alhoewel het voor leerlingen (en ouders / verzorgers) mogelijk is om op elk moment van de dag de aanwezigheid van uw kind te raadplegen, leent niet elke situatie / omstandigheid zich tot het op elk moment van de dag invoeren van de aanwezigheidsregistratie. Het kan dus voorkomen dat de aanwezigheidsregistratie nog niet ingevoerd is. Gun ons hiervoor wat tijd.

Persoonsgegevens

Wat te doen als de persoonsgegevens niet (meer) kloppen?
Indien u constateert dat de persoonsgegevens niet (meer) kloppen, willen we u vragen ons hiervan op de hoogte te brengen.

Privacy

Wie heeft toegang tot de gegevens in Magister?
De leerling heeft toegang tot gegevens in Magister. Uiteraard verwachten wij van onze leerlingen dat zij hun ouders / verzorgers laten meekijken. Verder hebben binnen het DaCapo College de personeelsleden waarop de gegevens van toepassing zijn, toegang tot de desbetreffende gegevens.
Technisch gezien werkt Magister op basis van het zogenaamde https-protocol. Https is een uitbreiding op het http-protocol met als doel een veilige uitwisseling van gegevens. Bij gebruik van https worden de data versleuteld, waardoor het voor een buitenstaander, bijvoorbeeld iemand die “afluistert”, onmogelijk zou moeten zijn om te weten welke gegevens verstuurd worden. De gegevens zelf worden bewaard bij Schoolmaster, de leverancier van Magister. Deze zorgt dat de informatie niet toegankelijk is voor derden en is juridisch gebonden aan geheimhouding.

Verbinding & browser

Ik krijg bij het inloggen een leeg venster te zien. Hoe kan dat?
Als u naar https://dacapo.swp.nl gaat en niet verder komt dan een leeg scherm kan dit verschillende oorzaken hebben. Controleer eerst of uw internetverbinding nog steeds werkt, door naar een andere website te gaan. Heeft u verbinding dan kan het zijn dat er onderhoud aan Magister gepleegd wordt, zodat de website tijdelijk ontoegankelijk is. Dit gebeurt doorgaans alleen kortstondig.