Voormalig locatie Rijksweg Zuid

Belangrijke gegevens over de locatie Rijksweg Zuid zijn te vinden in de schoolgids
Schoolgids loc. RWZ 2018-2019
Schoolgids algemeen 2018-2019

De locatie Rijksweg Zuid is instroompunt voor alle leerlingen vanaf leerjaar 3 in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. De basisberoepsgerichte leerweg is op deze locatie ook mogelijk met leerwegondersteuning.

De volgende afdelingen zijn te vinden op deze locatie:
Mobiliteit & Transport
Maintenance
Bouwen, Wonen & Interieur
Schilderen is een onderdeel van het programma BWI
Reclame is ondergebracht bij D&PCreatief! 

De aanmelding voor het eerste leerjaar van de locatie Rijksweg Zuid verloopt via de centrale toelatingscommissie.