Voormalig locatie President Kennedysingel

Belangrijke gegevens over de locatie President Kennedysingel zijn te vinden in de schoolgids
Schoolgids loc. PKS 2018-2019
Schoolgids algemeen 2018-2019

De locatie Pres. Kennedysingel is het instroompunt voor de regio Sittard voor de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, theoretische en de gemengde leerweg.

Na het behalen van het diploma vervolgen de leerlingen hun studie in het mbo of het havo. Een leerling met voldoende resultaten in de TL-plus klas kan doorstromen naar klas 2 van het havo.

De aanmelding voor het eerste leerjaar van de locatie Pres. Kennedysingel verloopt via de centrale toelatingscommissie.