Locatie Praktijkonderwijs & EOA

Einighauserweg 25
6163 AK Geleen
tel. 046-4742134

Belangrijke gegevens over de locatie praktijkonderwijs zijn te vinden in de schoolgids
Schoolgids Locatiegedeelte PrO 2018-2019

Schoolgids Locatiegedeelte EOA 2018-2019

Schoolgids algemeen 2018-2019

Het Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs waarin leerlingen rechtstreeks worden opgeleid voor de arbeidsmarkt. Het Praktijkonderwijs DaCapo-College is bedoeld voor leerlingen voor wie de leerwegen van het VMBO en het leerwegondersteunend onderwijs niet haalbaar zijn. Het Praktijkonderwijs richt zich op de individuele leerling en maakt voor elke leerling een individueel ontwikkelingsplan, genaamd I.O.P. In dit plan staat wat de leerling gaat doen om zich voor te bereiden op zijn eigen toekomst.

Het I.O.P. is het instrument waarmee de school komt tot een goede en verantwoorde match tussen het onderwijsaanbod en de wensen, ambities en mogelijkheden van leerlingen. Leerlingen volgen een individuele leerroute. De individuele leerroute bevat basisstof die op het niveau van de leerling is afgestemd en zelf gekozen leerinhouden. De verhouding basisleerroute – individuele leerroute verandert gedurende de schoolloopbaan ten gunste van de individuele leerroute naarmate leerlingen zich ontwikkelen en meer eigen keuzes maken. Leerlingen leggen hun ontwikkeling vast in het portfolio. Het portfolio bevat bewijzen van competenties en certificaten van zowel de praktische en vakspecifieke als de cognitieve vaardigheden die tijdens het werken en leren op school en de stage zijn verkregen. Het portfolio illustreert hoe de transitie van school naar wonen, werken, vrije tijd en burgerschap verloopt. De school gaat, tot twee jaar nadat de leerlingen de school hebben verlaten, na of leerlingen zich met succes in de uitstroombestemming kunnen handhaven.


Positie van het Praktijkonderwijs binnen het voorgezet onderwijs

 

  • Vliegende start

    De aanvang van schooljaar 2014 – 2015 heeft een vliegende start gehad.
    De nieuwe entree is bijna klaar. Veiligheid en herkenbaarheid zijn het motief.
    Het techniekplein is volledig gerestyld en geoptimaliseerd voor het moderne praktijkonderwijs.
    Daarnaast kunnen de leerlingen nu gebruikmaken van een prachtig nieuw muzieklokaal, kortom het schooljaar kan beginnen.