Voormalig locatie Eysenhegge

Belangrijke gegevens over de locatie Eysenhegge zijn te vinden in de schoolgids
Schoolgids EYS 2018-2019
Schoolgids algemeen 2018-2019

Het leerwegondersteunend onderwijs is bedoeld voor leerlingen met voldoende capaciteiten, die problemen hebben rondom de leer- en taakhouding, waardoor ze binnen het regulier onderwijs tussen wal en schip dreigen te vallen. Het leerwegondersteunend onderwijs biedt deze leerlingen een steun in de rug en heeft als belangrijkste opdracht ze een diploma te laten behalen binnen de vier leerwegen. Het begeleidingstraject van LWOO bij Eysenhegge is er op gericht, dat de leerlingen starten binnen een relatief beschermde omgeving om zo door te groeien naar een leerweg binnen een andere locatie van het DaCapo College.

Om leerlingen zo goed mogelijk te helpen, heeft Eysenhegge een aantal extra mogelijkheden en middelen. De klassen zijn kleiner en de leerlingen worden specifiek begeleid door deskundigen. Daarnaast is er de mogelijkheid tot gespecialiseerde begeleiding door een remedial teacher, maatschappelijk werker, psycholoog, orthopedagoog en/of door externe deskundigen.

De aanmelding voor locatie Eysenhegge verloopt via de locatieleiding.

Op de locatie Eysenhegge is tevens de Bovenschoolse Tussen Voorziening Westelijke Mijnstreek en het Onderwijs Diensten Centrum gehuisvest.