Voormalig locatie Born

Belangrijke gegevens over de locatie Born zijn te vinden in de schoolgids
Schoolgids loc. Born 2018-2019
Schoolgids algemeen 2018-2019

Voor leerlingen uit de regio Born vormt de locatie Born het instroompunt voor alle leerwegen.

Leerlingen die kiezen voor de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg volgen in Born alleen de eerste twee leerjaren. Daarna vervolgen ze in Sittard hun opleiding in een beroepsafdeling. Voor de theoretische of de gemengde leerweg blijft de leerling in Born. Na het behalen van het diploma maakt de leerling een keuze voor mbo of havo.

Een leerling met voldoende resultaten in de TL-plus klas kan doorstromen naar klas 2 van het havo. De aanmelding voor het eerste leerjaar van de locatie Born verloopt via de centrale toelatingscommissie.