Het voormalige HEAO-gebouw

Voordat de HEAO-gebouw aan de Havikstraat in 1989 in gebruik werd genomen was de school gevestigd aan de Dominicanenwal en daarna aan Leijenbroekerweg is Sittard. Op 9 september 1984 werd het ontwerp van ir. J. Duysens goedgekeurd en op 5 november 1984 kreeg de firma Muyres opdracht om de nieuwe school te bouwen.
De bouwsom bedroeg 4,8 miljoen gulden, exclusief bouwgrond. Tijdens de bouw werd de school voor 1 miljoen gulden extra uitgebreid en in mei 1986 werd dit gedeelte in gebruik genomen.

De officiële opening, door minister Deetman, vond plaats op 2 oktober 1986. Een eerste uitbreiding vond plaats in 1988 (noodbouw) en op 26 april 1989 werd een nieuwe vleugel geopend en kreeg het gebouw zijn huidige vorm.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *