De aanmeldingsprocedure

De aanmelding voor leerjaar 1 van het DaCapo College is centraal geregeld. Aanmelding gebeurt in principe door de ouders, maar verloopt via de basisschool. Als het aanmeldingsformulier samen met een recente pasfoto en een uittreksel uit de basisadministratie van de gemeente door de school is ontvangen, wordt het in behandeling genomen door de centrale toelatingscommissie.

De afspraak tussen de basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs is, dat de beslissing over de toelating eind juni wordt verzonden. De exacte datum wordt medegedeeld in de bevestigingsbrief die u na de aanmelding ontvangt. Het adres van de centrale toelatingscommissie staat vermeld op het aanmeldingsformulier.

Aanmeldingen voor hogere leerjaren worden rechtstreeks naar de locatie gezonden. Voor de hogere leerjaren wordt een ander aanmeldingsformulier (grijs) gebruikt dan voor de brugklassen (geel). Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar  via de locatieadministratie.