DE T-SPLITSING EDITIE 4.

DE T-SPLITSING EDITIE 4.
Kies jij voor een opleiding in de technische sector?
Tour langs technische bedrijven 8 oktober
50 leerlingen en ouders – 7 bedrijven

DE T-SPLITSING EDITIE 3.

DE T-SPLITSING EDITIE 3.
Kies jij voor een opleiding in de technische sector?
Tour langs technische bedrijven 8 oktober
60 leerlingen en ouders – 7 bedrijven

Het voormalige HEAO-gebouw

Voordat de HEAO-gebouw aan de Havikstraat in 1989 in gebruik werd genomen was de school gevestigd aan de Dominicanenwal en daarna aan Leijenbroekerweg is Sittard. Op 9 september 1984 werd het ontwerp van ir. J. Duysens goedgekeurd en op 5 november 1984 kreeg de firma Muyres opdracht om de nieuwe school te bouwen.
De bouwsom bedroeg 4,8 miljoen gulden, exclusief bouwgrond. Tijdens de bouw werd de school voor 1 miljoen gulden extra uitgebreid en in mei 1986 werd dit gedeelte in gebruik genomen.

De officiële opening, door minister Deetman, vond plaats op 2 oktober 1986. Een eerste uitbreiding vond plaats in 1988 (noodbouw) en op 26 april 1989 werd een nieuwe vleugel geopend en kreeg het gebouw zijn huidige vorm.

In Memoriam Leslie Lim

Planning

We werken nog steeds toe naar een opleverdatum van het gebouw in juni 2019 en de oplevering van het buitenterrein in juli 2019. Dit vergt een strakke planning waarbij voor alle onderdelen een opleverdatum is vastgelegd. De planning is onderverdeeld in een aantal fases.

De eerste fase heet Contractfase en gaat over de aanbesteding en gunning van het project. Deze is afgesloten op 7 januari jl.

Vervolgens zijn we gestart met de Bouwteamfase. Deze duurt van januari t/m medio april. Hierin worden de ontwerpen verder uitgewerkt tot een uitvoerings-gereed ontwerp. Hierin zijn ook de engineering en de voorbereiding van de kritische componenten opgenomen.

De Sloopwerkzaamheden zijn al gestart en lopen door tot begin mei 2018.

En begin mei 2018 start de Realisatiefase waarin daadwerkelijk gebouwd wordt.

Oplevering gebouw is gepland op 1 juni 2019

Sloop van het gebouw is gestart

Inmiddels is het sloopbedrijf (Heezen BV uit Eindhoven) gestart met de gedeeltelijke sloop van het bestaande gebouw.

Slopen van het gebouw begint niet met hakken of breken, maar met overleg. Op basis van een grondige analyse van de situatie ter plaatse is een gedetailleerd plan van aanpak opgesteld, waarbij uiteraard rekening is gehouden met onze wensen en eisen.

Ook maken we al vooraf een inventarisatie van de te verwachten afvalstromen, zodat we vrijkomende materialen optimaal kunnen hergebruiken. Zo wordt het milieu minder belast en besparen we op kosten.

Het uitgangspunt is dat er alleen gesloopt wordt wat echt weg moet. We laten dus alles wat nog past in het nieuwe ontwerp staan. Denk hierbij aan bepaalde wanden, luchtkanalen, leidingen etc.

Dagelijks werken ongeveer 15 mensen aan het strippen en slopen van het bestaande gebouw. Tijdens het werk wordt voortdurend gecontroleerd op stabiliteit en kwaliteit van de constructie.

Ondertekening aannemingsovereenkomst

Op vrijdag 23 maart jl. is de aannemingsovereenkomst getekend tussen het DaCapo College en de aannemer Mertens uit Weert. In deze overeenkomst wordt door de school formeel de opdracht gegeven aan de aannemer om te gaan bouwen. Namens de school heeft Maurice Groten zijn handtekening gezet onder de stukken, namens de aannemer heeft Eric Smeets getekend.

Ook heeft de voorzitter van onze Raad van Toezicht het contract mee ondertekend, onder toeziend oog van wethouder Pieter Meekels.

Na ondertekening door de school heeft de aannemer overeenkomsten gesloten met de gevelbouwer (Alhaco), het bedrijf dat de werktuigbouwkundige installaties gaat maken (Kemtec) en het bedrijf dat de elektrotechnische installaties gaat verzorgen (Schekman).