sitemapprint paginastuur een mailDaCapo College

Magister

Ten behoeve van  leerlingadministratie wordt het programma Magister gebruikt. Leerlingen en hun ouders kunnen gebruik maken van diverse functies van Magister, zoals het lesrooster en eventuele leswijzigingen, de aanwezigheid, eventueel te-laat-komen, huiswerk, proefwerk- en rapportcijfers. Dit is via een webportal, overal waar een internetverbinding is, zichtbaar voor leerlingen/ouders.
U bent nu niet meer afhankelijk van eventuele contacten met de mentor of de docent maar u bent voortdurend op de hoogte van het reilen en zeilen van uw kind.

Inloggen Magister

Heeft u behoefte aan uitleg over het gebruik van Magister bekijk dan het instructiefilmpje.
Antwoord op tal van vragen vindt u in het overzicht veel gestelde vragen.

naar boven